Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146/2019 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 30.05.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 146/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 146/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 146/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 ...

1.

V § 10 ods. 2 sa za slovo „obslužnosť“ vkladá slovo „územia“.

2.

Nadpis § 18 znie: „Dopravná obslužnosť územia“.

3.

V § 18 ods. 1 sa za slovo „obslužnosťou“ vkladá slovo „územia“.

4.

V § 20 ods. 4 sa slová „zabezpečovania dopravnej obslužnosti“ nahrádzajú slovami „zabezpečovania ...

5.

V § 21 ods. 4 sa za slovo „obslužnosti“ vkladá slovo „územia“.

6.

V § 21 ods. 6 písm. c) sa na konci pripájajú slová „a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti ...

7.

V § 27 ods. 3 písm. d) sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.

8.

V § 30 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a 5“.

9.

V § 30 sa odsek 5 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
umiestniť preukaz vodiča vo vozidle na mieste viditeľnom pre cestujúceho.“.

10.

V § 37 ods. 4 písm. b) sa slovo „desať“ nahrádza slovom „päť“ a na konci sa pripájajú ...

11.

V § 41 ods. 2 písm. n) sa na konci pripája toto slovo: „územia“.

12.

V § 43 písm. e) a § 44 písm. i) sa na konci pripájajú slová „a obchodnej spoločnosti založenej ...

13.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom an), ktoré znie:

„an) prevádzkuje cestnú dopravu, taxislužbu alebo dispečing v rozpore s týmto zákonom.“. ...

14.

V § 48 ods. 6 sa slová „ak) a am)“ nahrádzajú slovami „ak) až an)“.

15.

V § 49 ods. 1 písm. a), h) až k) sa vypúšťajú slová „na ceste“.

16.

V § 49 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) ako vodič pri preprave nebezpečných vecí 1. sa nepreukáže požadovanými dokladmi podľa ...

17.

V § 49 ods. 1 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo neumiestnil preukaz vodiča ...

18.

Príloha sa dopĺňa deviatym bodom, ktorý znie:

„9. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho ...

Čl. II

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) členským štátom členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou ...

2.

Slová „členský štát Európskej únie alebo štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom ...

3.

V § 5c ods. 2 sa slová „tretím štátom“ nahrádzajú slovami „štátom, ktorý nie je členským ...

4.

Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Dopravná obslužnosť územia Dopravnou obslužnosťou územia na účely tohto zákona sa ...

5.

V § 24 ods. 5 písm. g) sa slová „zo štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie“ ...

6.

V § 31b ods. 8 sa čiarka za slovom „úrad“ nahrádza slovom „alebo“.

7.

Príloha č. 1 sa dopĺňa osemnástym bodom, ktorý znie:

„18. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho ...

Čl. III

Zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 30 ods. 6 sa za slovo „predpisov“ vkladajú slová „týkajúcich sa prevádzkovania dráhy ...

2.

V § 112f ods. 2 sa slová „od 15. júna“ nahrádzajú slovami „od 16. júna“.

Čl. IV

Zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 ...

1.

V § 20 ods. 1 sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

2.

V § 20 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Pri vypracovaní plánu dopravnej obslužnosti je ...

3.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) a s), ktoré znejú:

„r) určuje minimálny rozsah tarifných skupín a minimálne spôsoby dokladovania príslušnosti ...

4.

V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:

„e) o obsahových náležitostiach plánu dopravnej obslužnosti podľa § 20 ods. 5 a minimálny ...

5.

V § 37 ods. 1 písm. h) sa za slová „železničnej doprave“ vkladá čiarka a slová „v mestskej ...

6.

§ 38 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom ...

7.

V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) vedie evidenciu prevádzkových údajov o službách vo verejnom záujme, ktorých je objednávateľom ...

8.

Príloha č. 5 sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Smernica Komisie (EÚ) 2018/1846 z 23. novembra 2018, ktorou sa menia prílohy k smernici Európskeho ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 30. júna 2019 okrem čl. IV bodov 2 až 7, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore