Podzákonné predpisy k predpisu 145/1995

  1. neplatnýVyhláška o kolkových známkach 284/2007 účinný od 01.07.2007 do 31.12.2008
  2. neplatnýVyhláška Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o kolkových známkach 284/2007 účinný od 01.07.2007 do 31.12.2008
MENU
Hore