Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 126/2022 účinný od 15.04.2022

Platnosť od: 13.04.2022
Účinnosť od: 15.04.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 126/2022 účinný od 15.04.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 126/2022 s účinnosťou od 15.04.2022

Legislatívny proces k zákonu 126/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 20 ods. 6 sa číslo „95“ nahrádza číslom „94“.

2.

V § 20 ods. 7 písm. a) sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

3.

V § 21 ods. 1 a 3 sa číslo „8 000 000“ nahrádza číslom „8 300 000“.

4.

Za § 26 sa vkladá § 27, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. apríla 2022 (1) Príspevok ministerstva kultúry ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore