Všetky konsolidované znenia predpisu 12/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.01.2007 účinný od 15.01.2007
MENU
Hore