Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 106/2011 účinný od 01.06.2011


Platnosť od: 14.04.2011
Účinnosť od: 01.06.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD42 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov 106/2011 účinný od 01.06.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 106/2011 s účinnosťou od 01.06.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 9 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

2.

V § 10 ods. 2 sa za slová „obvodného úradu11)“ vkladajú slová „alebo v územnom obvode kraja“. ...

3.

Nadpis § 11 znie:

„Povinnosti štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a Sociálnej poisťovne“.

4.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Obvodný úrad v sídle kraja je povinný oznámiť územnej vojenskej správe udelenie štátneho ...

5.

V § 11 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 8 a 9.

6.

V § 11 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zašle územnej vojenskej správe na základe jej ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

7.

V § 11 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

8.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Vojak v zálohe zaradený do aktívnych záloh vykonáva odbornú prípravu v rozsahu do 30 kalendárnych ...

9.

V § 14 ods. 15 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu,“ nahrádzajú slovami „ustanovené ...

10.

V § 17 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
v Horskej záchrannej službe,“.

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

11.

V § 17 ods. 4 písm. a) sa za slovami „súdu Slovenskej republiky“ slovo „a“ nahrádza čiarkou ...

12.

V § 17 ods. 5 sa slovo „zánik“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „skončenie“ v príslušnom ...

13.

V § 17 ods. 5 písm. e) tretí bod znie:

„3.
o dôvode skončenia služobného pomeru,“.

14.

V § 17 ods. 7 sa vypúšťa písmeno e).

15.

V § 17 ods. 8 sa slová „do 31. januára kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „každoročne ...

16.

V § 17 odsek 9 znie:

„(9) Ak v období krízovej situácie1) vzniknú a zaniknú dôvody oslobodenia od výkonu mimoriadnej ...

17.

V § 19 odsek 3 znie:

„(3) Občan podáva žiadosť o povolenie vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného ...

18.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Správne delikty (1) Správneho deliktu sa dopustí zamestnávateľ, ak poruší oznamovaciu ...

19.

V § 21 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom mimoriadnej služby územná vojenská správa poskytne ...

Doterajšie odseky 4 až 17 sa označujú ako odseky 5 až 18.

20.

V § 21 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 33.

Doterajšie odseky 7 až 18 sa označujú ako odseky 6 až 17.

Čl. II

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona ...

1.

V § 5 sa vypúšťa odsek 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

2.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:

„(18) Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom alternatívnej služby územná vojenská správa poskytne ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore