Všetky konsolidované znenia predpisu 105/2011

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.05.2011 účinný od 01.05.2011
MENU
Hore