Všetky konsolidované znenia predpisu 102/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2007 účinný od 01.04.2007
2 13.03.2007 účinný od 13.03.2007 do 31.03.2007
MENU
Hore