Všetky konsolidované znenia predpisu 100/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2008 účinný od 01.07.2008
MENU
Hore