Všetky konsolidované znenia predpisu 1/2017

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2017 účinný od 01.01.2017
MENU
Hore