Všetky konsolidované znenia predpisu 89/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 12.06.2019 162/2019 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 89/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby 162/2019 účinný od 12.06.2019
2 01.05.2013 účinný od 01.05.2013 do 11.06.2019
MENU
Hore