Všetky konsolidované znenia predpisu 83/1996

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.1997 85/1997 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany 85/1997 účinný od 01.04.1997 do 31.03.2002
2 01.04.1996 účinný od 01.04.1996 do 31.03.1997
MENU
Hore