Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí 8/1998 účinný od 14.01.1998

Platnosť od: 14.01.1998
Účinnosť od: 14.01.1998
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo, Colná správa, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí 8/1998 účinný od 14.01.1998
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 8/1998 s účinnosťou od 14.01.1998
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. ...

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného ...

1.

V prílohe č. 2 body 4 a 5 znejú:

„4. Ojazdené alebo poškodené motorové vozidlá vrátane motorových vozidiel určených na súčiastky, ...

2.

V prílohe č. 2 bod 7 znie:

„7.
Použitý pančuchový tovar.“.

3.

V prílohe č. 2 v časti Výnimky sa za bod 3 vkladajú nové body 4 a 5, ktoré znejú:

„4. Zákaz dovozu vecí uvedených v bodoch 9 a 10 sa neuplatní, ak ide o veci v balíkových zásielkach ...

Doterajší bod 4 sa označuje ako bod 6.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Karol Česnek v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore