Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovaných systémoch označovania 78/2023 účinný od 01.04.2023

Platnosť od: 16.03.2023
Účinnosť od: 01.04.2023
Autor: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Autorské právo a práva príbuzné autorskému právu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o akceptovaných systémoch označovania 78/2023 účinný od 01.04.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 78/2023 s účinnosťou od 01.04.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

o akceptovaných systémoch označovania

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 12a ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 264/2022 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Akceptovaným systémom označovania je Pan European Game Information.

§ 2

Multimediálnemu dielu sa môže určiť veková vhodnosť a typ potenciálne škodlivého obsahu podľa systému hodnotenia obsahu Pan European Game Information v súlade s Kódexom správania Pan European Game Information.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.

v z. Radoslav Kutaš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore