Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 75/2009 účinný od 15.03.2009

Platnosť od: 05.03.2009
Účinnosť od: 15.03.2009
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Kontrolné orgány, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 75/2009 účinný od 15.03.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 75/2009 s účinnosťou od 15.03.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

o poskytovaní informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch

Národná banka Slovenska podľa § 47 ods. 8 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ...

§ 1

Informácia o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa predkladá za jednotlivé doplnkové ...

§ 2

Informácia podľa § 1 sa predkladá elektronicky každý pracovný deň za predchádzajúci pracovný ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2009.

Ivan Šramko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore