Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 72/2019 účinný od 01.04.2019


Platnosť od: 07.03.2019
Účinnosť od: 01.04.2019
Autor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Štátna hospodárska politika, Technické normy, Zbrane a strelivo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe označovania strelnej zbrane a streliva na civilné použitie 72/2019 účinný od 01.04.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 72/2019 s účinnosťou od 01.04.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o základných požiadavkách, postupoch posudzovania zhody a spôsobe ...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 18 zákona č. ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o

a)
základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane na civilné použitie (ďalej len „strelná ...
b)
homologizácii, odbere vzorky, overení označenia typu, overení zhody rozmerov hlavných častí strelnej ...
c)
kusovom overení, kontrole pred streľbou, skúšobnom strelive, skúšobnej streľbe, kontrole po streľbe, ...
d)
skúške typu streliva, odbere vzoriek streliva na civilné použitie (ďalej len „strelivo“) pre ...
e)
inšpekcii, odbere vzoriek, kontrole výroby, vizuálnej kontrole, kontrole rozmerov, kontrole maximálneho ...
f)
metóde merania a postupe kalibrácie,
g)
overovacej značke a národnej overovacej značke strelnej zbrane a streliva a o jej grafickom vyobrazení. ...
§ 2
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)
jatočnou strelnou zbraňou expanzný prístroj podľa § 4 ods. 1 písm. a) šestnásteho bodu zákona ...
b)
citlivosťou pomer medzi elektrickým nábojom a kalibračným tlakom,
c)
kalibračnou krivkou čiara vypočítaná metódou najmenších štvorcov na základe pomeru medzi vstupným ...
d)
statickou kalibráciou kalibrácia meracieho prístroja v statickom stave pomocou referenčného snímača, ...
e)
kontinuálnou kalibráciou alternatívna kalibrácia ku kalibrácii podľa písmena d), ktorá sa vykonáva ...
f)
dynamickou kalibráciou fakultatívna a doplnková kalibrácia ku kalibrácii podľa písmena d) alebo ...
§ 3
Základné požiadavky na rozmery strelnej zbrane a postupy posudzovania zhody
(1)

Podrobnosti o základných požiadavkách na rozmery strelnej zbrane podľa prílohy č. 1 časti A ...

(2)

Homologizácia strelnej zbrane sa vykonáva podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona postupom uvedeným ...

(3)

Kusové overenie sa vykonáva podľa § 12 ods. 1 písm. c) zákona postupom uvedeným v prílohe č. ...

(4)

Skúška typu streliva sa vykonáva podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona postupom uvedeným v prílohe ...

(5)

Inšpekcia sa vykonáva podľa § 12 ods. 2 písm. b) zákona postupom uvedeným v prílohe č. 5.

(6)

Metóda merania používaná pri posudzovaní zhody strelnej zbrane a streliva je uvedená v prílohe ...

(7)

Postup kalibrácie zariadenia používaného na meranie charakteristík strelnej zbrane a streliva je ...

(8)

Značky podľa § 14 ods. 1 zákona sú uvedené v prílohe č. 8.

§ 4

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 5
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2019.

Pavol Pavlis v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Rozmery strelnej zbrane

  Príloha č. 2k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Homologizácia

  Príloha č. 3k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Kusové overenie

  Príloha č. 4k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Skúška typu streliva

  Príloha č. 5k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Inšpekcia

  Príloha č. 6k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Metódy merania

  Príloha č. 7k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Postup kalibrácie

  Príloha č. 8k vyhláške č. 72/2019 Z. z.

  Prevziať prílohu - Overovacie značky a národné overovacie značky strelenj zbrane a streliva ...

Poznámky

 • 1)  Dohovor o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní (vyhláška ministra ...
 • 2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore