Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 7/2012 účinný od 01.02.2012


Platnosť od: 20.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 7/2012 s účinnosťou od 01.02.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 18a ods. 9 zákona ...

§ 1
a)

postupe pri predkladaní žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, školenia a preskúšania ...

b)

obsahu a rozsahu odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania,

c)

zložení a činnosti skúšobnej komisie,

d)

dokumentácii o odbornej príprave a školení.

§ 2
(1)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle najmä

a)

termín začatia odbornej prípravy a školenia,

b)

formulár žiadosti,

c)

rozsah nákladov na odbornú prípravu a školenie,

d)

skúšobné témy,

e)

termín skúšky a preskúšania.

(2)

Žiadosť sa predkladá ministerstvu písomne alebo elektronicky najneskôr 30 dní pred termínom začatia ...

(3)

Ministerstvo potvrdí žiadateľovi písomne alebo elektronicky termín začatia odbornej prípravy ...

(4)

Žiadateľ podpíše elektronicky predloženú žiadosť a predloží doklad o úhrade nákladov na ...

§ 3
(1)

Obsahom odbornej prípravy sú najmä

a)

organizácia, postavenie a pôsobnosť orgánov verejnej moci, práva a povinnosti právnických osôb ...

b)

charakteristika krízovej situácie, mimoriadnej udalosti a stavu tiesne, vzťah medzi nimi a ich riešenie, ...

c)

štruktúra, obsah a vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva, ako aj plánu ochrany zamestnancov a ...

d)

problematika prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva podľa § 18 ods. 1 zákona,

e)

medzinárodná spolupráca v prípade závažnej mimoriadnej udalosti alebo jej bezprostrednej hrozby,1) ...

f)

postupy pri vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva vrátane pedagogických ...

(2)

Na činnosti podľa § 18a ods. 1 písm. a) a b) zákona sa nevzťahuje odsek 1 písm. d) a f).

(3)

Odborná príprava sa vykonáva v rozsahu najmenej 64 vyučovacích hodín.

(4)

Obsah školenia je zameraný na obnovu a doplnenie teoretických vedomostí a praktických zručností ...

(5)

Školenie sa vykonáva v rozsahu najmenej 18 vyučovacích hodín.

§ 4
(1)

Skúškou sa overujú teoretické vedomosti a praktické zručnosti získané v odbornej príprave. ...

(2)

Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným ...

(3)

Ak sa žiadateľ nemôže zo závažného dôvodu zúcastniť na skúške v určenom termíne, môže ...

(4)

Skúška sa vykoná najskôr 15 dní od skončenia odbornej prípravy.

(5)

Opravná skúška sa vykoná najskôr 30 dní od neúspešného vykonania skúšky.

(6)

Na preskúšanie sa primerane vzťahujú odseky 1 až 3.

(7)

Preskúšanie sa vykoná nasledujúci deň po skončení školenia. Ministerstvo vydá doklad o úspešnom ...

(8)

Priebeh skúšky, opravnej skúšky a preskúšania vrátane kritérií ich hodnotenia sa riadi skúšobným ...

§ 5
(1)

Skúšobná komisia sa skladá z predsedu a najmenej z dvoch členov.

(2)

Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom ministerstva. Predsedom a členom ...

(3)

Skúšobná komisia je spôsobilá rokovať a rozhodovať, ak sú prítomní predseda a nadpolovičná ...

(4)

Predseda skúšobnej komisie

a)

navrhuje ministrovi vnútra Slovenskej republiky osoby na vymenovanie za členov skúšobnej komisie, ...

b)

zvoláva skúšobnú komisiu,

c)

riadi priebeh skúšky a preskúšania,

d)

zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky a preskúšania,

e)

podpisuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

(5)

Predseda skúšobnej komisie môže poveriť člena skúšobnej komisie plnením úloh podľa odseku ...

(6)

Výkon funkcie v skúšobnej komisii je čestný.

§ 6
(1)

Dokumentáciu o odbornej príprave a školení tvorí

a)

tematický plán odbornej prípravy a školenia,

b)

rozvrh vyučovacích hodín odbornej prípravy a školenia,

c)

triedna kniha,

d)

žiadosť,

e)

zápisnica o priebehu skúšky a preskúšania.

(2)

Dokumentácia podľa odseku 1 sa uchováva päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...

§ 7

Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Daniel Lipšic v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 7/2012 Z. z.

    VZOR osvedčenia o odbornej spôsobilosti

    Prevziať prílohu - Vzor ...

Poznámky

  • 1)  Rozhodnutie Rady 2007/779/ES, Euratom z 8. novembra 2007 o ustanovení mechanizmu Spoločenstva v oblasti ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore