Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnotechnických požiadavkách na výstavbu 69/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 28.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Oblasť: Stavebníctvo a architektúra, Štátna správa, Územná samospráva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 69/2024 s účinnosťou od 01.04.2024
VYKONÁVACIE PREDPISY:
200/2022 Z. z. Zákon o územnom plánovaní 200/2022 účinný od 01.04.2025
Načítavam znenie...
MENU
Hore