Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. 69/2010 účinný od 01.04.2010

Platnosť od: 09.03.2010
Účinnosť od: 01.04.2010
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a jej depozitárom a o zmene vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 567/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah správ o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, správ o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie o každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde v znení vyhlášky č. 523/2008 Z. z. 69/2010 účinný od 01.04.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 69/2010 s účinnosťou od 01.04.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o ...

Národná banka Slovenska podľa § 110 ods. 3 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení ...

Čl. I

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 91/2008 Z. z. o poskytovaní informácií o transakciách s ...

1.

V prílohe č. 1 časti Metodika bod 2 znie:

„2. Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška Národnej banky Slovenska ...

2.

Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tejto vyhláške.

3.

V prílohe č. 3 časti Metodika bod 2 znie:

„2. Na ocenenie hodnoty majetku v dôchodkovom fonde sa vzťahuje vyhláška o oceňovaní.“. ...

4.

Príloha č. 4 sa nahrádza prílohou č. 2 k tejto vyhláške.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2010.

Jozef Makúch v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore