Všetky konsolidované znenia predpisu 69/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 14.02.2007 účinný od 14.02.2007
MENU
Hore