Všetky konsolidované znenia predpisu 68/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 28.02.2023 účinný od 28.02.2023
MENU
Hore