Všetky konsolidované znenia predpisu 656/2007

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2008 účinný od 01.01.2008
MENU
Hore