Vyhláška o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny. 65/1954 účinný od 31.12.1954

Platnosť od: 31.12.1954
Účinnosť od: 31.12.1954
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ľudské práva, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny. 65/1954 účinný od 31.12.1954
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 65/1954 s účinnosťou od 31.12.1954
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na ochranu obetí vojny

Na diplomatickej konferencii konanej v Ženeve od 21. apríla do 12. augusta 1949 za účelom dojednaní ...

Prílohy

  1.

  Záverečný akt diplomatickej konferencie zvolanej na vykonanie revízie Ženevského dohovoru zo dňa ...

  2.

  Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli, ...

  3.

  Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, nemocných a stroskotancov ozbrojených síl na mori, ...

  4.

  Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami,

  5.

  Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb za vojny.Podľa článku 58 dohovoru o zlepšení osudu ...

  a)

  dohovorov uvedených pod č. 2 a 3 výhrady k článku 10 každého z obidvoch dohovorov,

  b)

  dohovoru uvedeného pod č. 4 výhrady k článkom 10, 12 a 85 a

  c)

  dohovoru uvedeného pod č. 5 výhrady k článkom 11 a 45.

Poznámky

 • *)  Tu sa vyhlasujú so slovenským prekladom ako samostatné diely Prílohy Zbierky zákonov začínajúc ...
 • *)  Redakčná poznámka: Slovenský text je vytlačený podľa pravidiel starého slovenského pravopisu, ...
 • *)  Text výhrady viď na str. 53.
 • *)  Rozhodnutie smiešanej lekárskej komisie nech sa zakladá v značnej miere na pozorovaní lekárov ...
 • 1)  Rezolúcie nie sú v Prílohe Zbierky zákonov vytlačené.
 • 1)  Viď vyhlásenie na str. 39.
 • 1)  Text výhrad viď na str. 43.
 • 1)  Text výhrady viď na str. 55.
 • 1)  „Tento podpis podlieha schváleniu filipínskeho senátu podľa predpisov ústavy."
 • 1)  Text výhrady viď na str. 71.
 • 1)  Redakčná poznámka: Slovenský text je vytlačený podľa pravidiel starého slovenského pravopisu, ...
 • 1)  Text výhrad viď na str. 43.
 • 1)  Text výhrad viď na str. 73.
 • 1)  Rozhodnutie smiešanej lekárskej komisie nech sa zakladá v značnej miere na pozorovaní lekárov ...
 • 1)  Text výhrad viď na str. 53.
 • 1)  Text výhrady viď na str. 61.
 • 1)  Text výhrad viď na str. 45.
 • 1)  Text výhrad viď na str. 61.
 • 1)  Text výhrad viď na str. 61.
 • 2)  Viď vyhlásenie na str. 39.
 • 2)  Text výhrady viď na str. 45.
 • 2)  Text výhrady viď na str. 59.
 • 2)  Text výhrady viď na str. 63.
 • 2)  Text výhrady viď na str. 75.
 • 2)  Rozhodnutie smiešanej lekárskej komisie nech sa zakladá v značnej miere na pozorovaní lekárov ...
 • 2)  Text výhrad viď na str. 45.
 • 2)  Text výhrad viď na str. 57.
 • 2)  „Tento podpis podlieha schváleniu filipínskeho senátu podľa predpisov ústavy".
 • 2)  Text výhrad viď na str. 75.
 • 2)  Text výhrad viď na str. 77.
 • 3)  Zástupca Austrálie vyhlásil pri podpise, že jeho vláda hodlá si zachovať právo pripojiť výhrady ...
 • 3)  Text výhrady viď na str. 67.
 • 3)  Text výhrady viď na str. 77.
 • 3)  Text výhrady viď na str. 59.
 • 3)  Text výhrad viď na str. 65.
 • 3)  Text výhrad viď na str. 79.
 • 3)  „Tento podpis podlieha schváleniu filipínskeho senátu podľa predpisov ústavy."
 • 4)  Text výhrady viď na str. 45.
 • 4)  Text výhrady viď na str. 67.
 • 4)  Text výhrady viď na str. 81.
 • 4)  Text výhrady viď na str. 69.
 • 4)  Text výhrad viď na str. 47.
 • 4)  Text výhrad viď na str. 67.
 • 4)  Text výhrad viď na str. 83.
 • 4)  Text výhrad viď na str. 65.
 • 5)  Text výhrady viď na str. 53.
 • 5)  Text výhrad viď na str. 51.
 • 5)  Text výhrad viď na str. 69.
 • 5)  Text výhrad viď na str. 49.
 • 5)  Text výhrad viď na str. 67.
 • 6)  Text výhrady viď na str. 55.
 • 6)  Text výhrad viď na str. 53.
 • 6)  Text výhrad viď na str. 51.
 • 6)  Text výhrad viď na str. 69.
 • 7)  Text výhrady viď na str. 59.
 • 7)  Text výhrad viď na str. 57.
 • 7)  Text výhrady viď na str. 53.
 • 7)  Text výhrady viď na str. 71.
Načítavam znenie...
MENU
Hore