Všetky konsolidované znenia predpisu 643/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2009 532/2008 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia 532/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011
2 01.01.2006 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2008
MENU
Hore