Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení vyhlášky č. 32/2010 Z. z. 64/2014 účinný od 15.03.2014


Platnosť od: 14.03.2014
Účinnosť od: 15.03.2014
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, podmienkach platnosti pre zaručený elektronický podpis, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) v znení vyhlášky č. 32/2010 Z. z. 64/2014 účinný od 15.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 64/2014 s účinnosťou od 15.03.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Národného bezpečnostného úradu

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte ...

Národný bezpečnostný úrad podľa § 4 ods. 4 a 5, § 4a ods. 4, § 5 ods. 9, § 9 ods. 2 zákona ...

Čl. I

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 135/2009 Z. z. o formáte a spôsobe vyhotovenia ...

1.

V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zaručenej elektronickej pečate“.

2.

§ 1 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) formát a spôsob vyhotovenia zaručenej elektronickej pečate, i) podrobnosti o podmienkach ...

3.

V § 2 písm. a) sa za slovo „podpisu“ vkladajú slová „alebo zaručenej elektronickej pečate“. ...

4.

V § 2 písm. f) sa za slovo „podpisu“ vkladajú slová „alebo elektronickej pečate“.

5.

V § 2 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zaručenej elektronickej pečate“.

6.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

7.

V § 3 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
kombinácie formátov podľa písmen a) až c).“.

8.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slovo „napríklad“ vkladajú slová „typ podpísaného dokumentu,“ ...

9.

V § 3 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 5.

10.

V § 3 ods. 4 sa slová „podľa § 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 11 ods. 4“.

11.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 3a Formáty zaručenej elektronickej pečate (1) Zaručená elektronická pečať má formát a) bez ...

12.

V § 4 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zaručených elektronických pečatí“. ...

13.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Subjekt, ktorý prijíma dokumenty podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo opatrené ...

14.

V § 4 ods. 3 sa za slová „podpisovú politiku, pri overovaní zaručeného elektronického podpisu“ ...

15.

V § 4 ods. 4 sa za slovo „podpisovateľ“ vkladajú slová „alebo pôvodca pečate“ a za slovo ...

16.

V § 5 ods. 2 sa za slovo „podpisovateľ“ vkladajú slová „alebo overovateľ“ a za slovo „vyhotovuje“ ...

17.

V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

18.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 5a Vyhotovenie zaručenej elektronickej pečate (1) Zaručenú elektronickú pečať elektronického ...

19.

Nadpis § 6 znie: „Podpisové schémy na vyhotovovanie zaručeného elektronického podpisu, zaručenej ...

20.

V § 6 sa za slovo „podpisov“ vkladá čiarka a slová „zaručených elektronických pečatí“. ...

21.

V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) elektronický podpis časovej pečiatky je v súlade s podpisovou politikou platnou v čase vytvorenia ...

22.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Overenie platnosti zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate (1) Zaručený ...

23.

V prílohe č. 2 prvom bode sa slovo „podpisu“ nahrádza slovami „elektronického podpisu alebo ...

24.

V prílohe č. 2 body 3.4 a 3.5 znejú:

„3.4 Oblasť použitia – všeobecne záväzné pravidlá, ktoré popisujú základný právny, zmluvný ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2014.

Jozef Magala v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore