Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o doplnení vyhlášky č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou 64/1964 účinný od 01.04.1964 do 30.04.1966

Platnosť od: 31.03.1964
Účinnosť od: 01.04.1964
Účinnosť do: 30.04.1966
Autor: Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva o doplnení vyhlášky č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom štátnych majetkov a ostatných štátnych organizácií s poľnohospodárskou výrobou 64/1964 účinný od 01.04.1964 do 30.04.1966
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 64/1964 s účinnosťou od 01.04.1964
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

o doplnení vyhlášky č. 87/1963 Zb. o odpredaji niektorých poľnohospodárskych výrobkov zamestnancom ...

Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva po dohode so zúčastnenými ministerstvami ...

Čl. I

Ustanovenie § 3 ods. 2 vyhlášky č. 87/1963 Zb. sa doplňuje ďalšou vetou tohto znenia:

„Ustanovenie tohto odseku platí pre pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 č. 1 aj potom, keď začnú ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.

Minister:

inž. Burian v. r.

Poznámky

  • *)  Podľa uznesenia vlády č. 83/1964 a uznesenia Štátnej mzdovej komisie č. 5/1964 budú odmeňovaní ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore