Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 605/2006 účinný od 01.12.2006

Platnosť od: 24.11.2006
Účinnosť od: 01.12.2006
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Správa finančných trhov, Dôchodkové zabezpečenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a o metódach a postupoch stanovenia hodnoty majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 605/2006 účinný od 01.12.2006
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 605/2006 s účinnosťou od 01.12.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných ...

Národná banka Slovenska podľa § 33 ods. 6 a § 55 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 217/2005 Z. z. o vlastných zdrojoch doplnkovej ...

1.

§ 6 znie:

„§ 6 Splnenie podmienky o primeranosti vlastných zdrojov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sa ...

2.

Príloha sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.

Ivan Šramko v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore