Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov 59/2008 účinný od 01.03.2008

Platnosť od: 21.02.2008
Účinnosť od: 01.03.2008
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov 59/2008 účinný od 01.03.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 59/2008 s účinnosťou od 01.03.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 25 ods. 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob ...

1.

V prílohe č. 1 bod 3 znie:

„3. Najnižšia účinnosť kotla sa použije na určenie ukazovateľa energetickej účinnosti zariadenia ...

2.

V prílohe č. 1 bod 4 znie:

„4. Ukazovateľ energetickej účinnosti odovzdávacej stanice tepla podľa druhu teplonosného média. Teplonosnémédium ...

3.

V prílohe č. 1 bod 6 znie:

„6. Najvyššia povolená strata je a) 10 % z množstva tepla na vstupe do primárneho rozvodu tepla ...

4.

V prílohe č. 1 bod 7 znie:

„Najvyššie povolené straty podľa bodu 6 platia pre celé rozvody tepla aj v prípade, ak ich prevádzkuje ...

Doterajší bod 7 sa označuje ako bod 8.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2008 okrem stĺpcov 5 a 7 v tabuľke bodu 3 prílohy ...

Jozef Holjenčík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore