Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež 59/2003 účinný od 01.03.2003

Platnosť od: 27.02.2003
Účinnosť od: 01.03.2003
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež 59/2003 účinný od 01.03.2003
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 59/2003 s účinnosťou od 01.03.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 19 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej ...

§ 1
Táto vyhláška určuje druhy škôl a školských zariadení, v ktorých sa
a)

zamestnanci podieľajú na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež, ...

b)

zamestnancom podieľajúcim sa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a ...

c)

zamestnancom podieľajúcim sa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a ...

§ 2
Druhy škôl a školských zariadení podľa § 1 sú:
a)

špeciálne školy,3)

b)

internátne školy,4)

c)

základné školy so zapísanými žiakmi5) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,6)

d)

stredné školy so zaradenými žiakmi7) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,6)

e)

špeciálne materské školy s týždennou alebo nepretržitou výchovnou starostlivosťou,8)

f)

špeciálne výchovné zariadenia,9)

g)

zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva.10)

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2003.

Martin Fronc v. r.

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 4 k zákonu č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
  • 2)  § 19 ods.14 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
  • 3)  § 28 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení ...
  • 4)  § 44 zákona č. 29/1984 Zb.
  • 5)  § 3a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej ...
  • 6)  § 3 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb.
  • 7)  § 4 ods. 1 a 8 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 ...
  • 8)  § 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach. ...
  • 9)  § 12, 13 a § 14 ods. 4 zákona č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
  • 10)  § 22 až 24 zákona č. 279/1993 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore