Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach 56/2005 účinný od 01.03.2005

Platnosť od: 21.02.2005
Účinnosť od: 01.03.2005
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach 56/2005 účinný od 01.03.2005
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 56/2005 s účinnosťou od 01.03.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 65 ods. 14 zákona Národnej rady Slovenskej ...

§ 1
(1)

Územie ochranného pásma I. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach je v okrese Ružomberok, ...

(2)

Územie ochranného pásma II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach je v okrese Ružomberok, ...

(3)

Územie ochranného pásma III. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach je v okrese Liptovský ...

(4)

Popis hraníc ochranných pásiem podľa odsekov 1 až 3 je uvedený v prílohe č. 4.

(5)

Popis hydrogeologickej štruktúry prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach je uvedený v prílohe ...

(6)

Mapové podklady, v ktorých sú zakreslené hranice ochranných pásiem uvedených v odsekoch 1 až ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2005.1)

Rudolf Zajac v. r.

Poznámky

  • 1)  Týmto dňom stráca platnosť rozhodnutie povereníka zdravotníctva zo 4. mája 1960 č. 9740, ktorým ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore