ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 541/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: MFSR
Oblasť: Finančné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 541/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 541/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní
k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynuMinisterstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny (ďalej len daň z elektriny ) je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z uhlia (ďalej len daň z uhlia ) je uvedený v prílohe č. 2.

(3) Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu (ďalej len daň zo zemného plynu ) je uvedený v prílohe č. 3.

§ 2

Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k dani z elektriny, uhlia a zemného plynu podľa § 1 sa po prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. januára 2012.

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 535/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní, dodatočných daňových priznaní, žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu a dodatočných žiadostí o vrátenie spotrebnej dane z elektriny, uhlia a zemného plynu.

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Načítavam znenie...
MENU
Hore