Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 541/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 541/2011 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 541/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k spotrebnej dani ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe ...

§ 1
(1)

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny (ďalej ...

(2)

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani z uhlia (ďalej len ...

(3)

Vzor daňového priznania a dodatočného daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu (ďalej ...

§ 2

Vzory daňových priznaní a dodatočných daňových priznaní k dani z elektriny, uhlia a zemného ...

§ 3

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 535/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

v z. Vladimír Tvaroška v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore