Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby 54/2024 účinný od 01.04.2024

Platnosť od: 20.03.2024
Účinnosť od: 01.04.2024
Autor: Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Územná samospráva, Stavebníctvo a architektúra
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby 54/2024 účinný od 01.04.2024
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 54/2024 s účinnosťou od 01.04.2024
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú vzory formulárov používané informačným systémom územného plánovania a výstavby

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky podľa § 39 ods. 1 písm. e) zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z. ustanovuje:

§ 1
(1)

Vzor formulára na predkladanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 1.

(2)

Vzor formulára na podnet, pripomienku a stanovisko k procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 2.

(3)

Vzor formulára na zadanie územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 3.

(4)

Vzor formulára na predkladanie správy o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 4.

(5)

Vzor formulára oznámenia o začatí konania o stavebnej uzávere je uvedený v prílohe č. 5.

(6)

Vzor formulára rozhodnutia o stavebnej uzávere je uvedený v prílohe č. 6.

(7)

Vzor formulára na odvolanie voči rozhodnutiu o stavebnej uzávere je uvedený v prílohe č. 7.

(8)

Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 8.

(9)

Vzor formulára na zápis územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 9.

(10)

Vzor formulára na zápis zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie podľa § 40 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z. je uvedený v prílohe č. 10.

(11)

Vzor formulára na výpis zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie je uvedený v prílohe č. 11.

(12)

Vzor formulára na zápis územnoplánovacích podkladov je uvedený v prílohe č. 12.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2024.

Martin Hypký v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára na predkladanie správy o stave územnoplánovacej dokumentácie

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára na podnet, pripomienku a stanovisko k procesu obstarávania územnoplánovacej dokumentácie

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára na zadanie územnoplánovacej dokumentácie

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára na predkladanie správy o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára oznámenia o začatí konania o stavebnej uzávere

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára rozhodnutia o stavebnej uzávere

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára na odvolanie voči rozhodnutiu o stavebnej uzávere

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára žiadosti o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára na zápis územnoplánovacej dokumentácie

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára na zápis zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie podľa § 40 ods. 5 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení zákona č. 205/2023 Z. z.

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára na výpis zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 54/2024 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor formulára na zápis územnoplánovacích podkladov

Načítavam znenie...
MENU
Hore