Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 514/2011 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 23.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 514/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 514/2011 s účinnosťou od 01.01.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...

1.

V § 1 písm. d) sa slová „vzory tlačív súhrnných prehľadov“ nahrádzajú slovami „vzory ...

2.

§ 2 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

3.

V § 3 sa slovo „ministerstva“ nahrádza slovami „Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ...

4.

V § 13 ods. 2 sa slová „priradených pohľadávok proti podstate“ nahrádzajú slovami „nákladov ...

5.

§ 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Prihláška Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované ...

6.

V § 26 odsek 2 znie:

„(2) Do zoznamu pohľadávok sa nezapisujú pohľadávky, ktoré boli uplatnené prihláškou, na ...

7.

V § 26 sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

8.

§ 28 až 30 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

9.

V § 31 odsek 1 znie:

„(1)
Vzor tlačiva na popieranie pohľadávok je uvedený v prílohe č. 7.“.

10.

V § 31 ods. 2 prvej vete sa slová „§ 32 ods. 4 piata veta“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. ...

11.

V § 31 ods. 2 druhej vete sa slová „§ 31 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 32 ods. 3“.

12.

§ 32 a 33 sa vrátane nadpisov vypúšťajú.

13.

§ 34 vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Zmeny zoznamu pohľadávok Zmeny údajov zapisovaných do zoznamu pohľadávok (§ 31 ods. ...

14.

V § 36 odsek 1 znie:

„(1) Zoznam pohľadávok má písomnú alebo elektronickú podobu. Ak sa zoznam pohľadávok vedie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné ...

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a.

15.

V § 43 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(§ 88 ods. 7 zákona)“.

16.

§ 44 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

17.

V § 46 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa zásad ustanovených zákonom (§ 87 ods. 5 zákona)“. ...

18.

V § 46 ods. 3 sa vypúšťajú slová „(§ 87 ods. 5 zákona)“.

19.

Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:

„§46a Vzor tlačiva námietky poradia pohľadávky proti podstate je uvedený v prílohe č. 8.“. ...

20.

V § 47 ods. 2 sa slová „§ 87 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 2“.

21.

Ôsma časť sa vrátane nadpisu vypúšťa.

22.

V § 49 sa vypúšťa tretia a štvrtá veta.

23.

§ 50 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

24.

V prílohe č. 4 sa vypúšťa tlačivo Súhrnného prehľadu a Základné pokyny na vyplnenie SÚHRNNÉHO ...

25.

Vyhláška sa dopĺňa prílohami 5 až 8, ktoré vrátane nadpisov znejú:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Lucia Žitňanská v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore