Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 501/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.07.2014

Platnosť od: 22.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 31.07.2014
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 501/2011 účinný od 01.01.2012 do 31.07.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 501/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 124/2006 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 504/2006 Z. z. o spôsobe hlásenia, ...

1.

§ 1 ods. 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
Národnému inšpektorátu práce.2a)“.

Poznámka pod čiarkou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. ...

2.

V prílohe sa dopĺňa tabuľka IX, ktorá znie:

Čl. II - Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

v z. Ján Porubský v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore