Všetky konsolidované znenia predpisu 50/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.04.2024 účinný od 01.04.2024
MENU
Hore