Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti 492/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platnosť od: 23.12.2022
Účinnosť od: 01.01.2023
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národný bezpečnostný úrad
Oblasť: Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti 492/2022 účinný od 01.01.2023 do 31.12.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 492/2022 s účinnosťou od 01.01.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národného bezpečnostného úradu

ktorou sa ustanovujú znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Národný bezpečnostný úrad podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „znalostný štandard“) prostredníctvom jednotlivých rolí kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „rola“). Znalostné štandardy sú určené na preukazovanie minimálnych požiadaviek na výkon konkrétnej roly a budovanie bezpečnostného povedomia.

§ 2
(1)

Konkrétna činnosť, ktorou osoba vykonáva úlohy a činnosti podľa zákona, je určená prostredníctvom konkrétnej roly, v ktorej osoba vystupuje vo vzťahu k sieti alebo k informačnému systému.

(2)

Charakteristika vzdelávacích potrieb pre jednotlivé kategórie používateľov informačno-komunikačných technológií je uvedená v prílohe č. 1 a úrovne vzdelávacích cieľov sú uvedené v prílohe č. 2.

(3)

Znalostné štandardy pre konkrétnu rolu sú uvedené v prílohách č. 3 až 14.

(4)

Znalostné štandardy pre určitú rolu sú splnené aj kolektívne ich vzájomným zdieľaním. Tvorba názvov pracovných pozícií a ich pracovných náplní sa určuje prevádzkovateľom základnej služby.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem príloh č. 3 až 5 a príloh č. 7 až 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

Roman Konečný v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Charakteristika vzdelávacích potrieb

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Úrovne vzdelávacích cieľov

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 492/2022 Z. z.

  Prevziať prílohu - Audítor kybernetickej bezpečnosti

Načítavam znenie...
MENU
Hore