Všetky konsolidované znenia predpisu 480/2022

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.07.2023 účinný od 01.07.2023
2 01.01.2023 účinný od 01.01.2023 do 30.06.2023
3 30.12.2022 účinný od 30.12.2022 do 31.12.2022
MENU
Hore