Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom 470/2006 účinný od 01.08.2006

Platnosť od: 26.07.2006
Účinnosť od: 01.08.2006
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Lekári, zdravotnícki zamestnanci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom 470/2006 účinný od 01.08.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 470/2006 s účinnosťou od 01.08.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ...

1.

V § 2 ods. 4 písm. h) sa vypúšťajú slová „č. 1“.

2.

V § 4 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „fyziologický pôrod môže odvádzať ...

3.

V § 4 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „č. 1“.

4.

Príloha č. 2 sa vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie prílohy č. 1.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

Ivan Valentovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore