Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb. 470/1991 účinný od 22.11.1991 do 29.10.1993

Platnosť od: 22.11.1991
Účinnosť od: 22.11.1991
Účinnosť do: 29.10.1993
Autor: Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
Oblasť: Odmena za prácu, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov rozpočtových a príspevkových organizácií v znení vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 274/1991 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 359/1991 Zb. 470/1991 účinný od 22.11.1991 do 29.10.1993
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 470/1991 s účinnosťou od 22.11.1991
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o usmerňovaní ...

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 123 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce ...

Čl. I

Ustanovenie § 14 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 145/1991 Zb. o ...

„§ 14 Smerný rast miezd pre rozpočtové a príspevkové organizácie na štvrtý štvrťrok 1991 ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Minister:

Miller v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore