Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.05.2020 do 31.08.2020


Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.05.2020
Účinnosť do: 31.08.2020
Autor: Nezadaný
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD DS EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia 465/2013 účinný od 01.05.2020 do 31.08.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 465/2013 s účinnosťou od 01.05.2020 na základe 88/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 346/2013 Z. z. o obmedzení ...

§ 1

Technické požiadavky na elektrozariadenia sú uvedené v prílohách III a IV smernice Európskeho parlamentu ...

§ 2

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Peter Žiga v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 465/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných ...

  2.

  Delegovaná smernica Komisie 2012/50/EÚ z 10. októbra 2012 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  3.

  Delegovaná smernica Komisie 2012/51/EÚ z 10. októbra 2012 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  4.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/1/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  5.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/2/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  6.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/3/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  7.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/4/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  8.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/5/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  9.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/6/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  10.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/7/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  11.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/8/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  12.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/9/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  13.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/10/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  14.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/11/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  15.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/12/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  16.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/13/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  17.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/14/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  18.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/15/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  19.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/16/EÚ z 18. októbra 2013, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  20.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/69/EÚ z 13. marca 2014, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  21.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/70/EÚ z 13. marca 2014, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  22.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/71/EÚ z 13. marca 2014, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  23.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/72/EÚ z 13. marca 2014, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  24.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/73/EÚ z 13. marca 2014, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  25.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/74/EÚ z 13. marca 2014, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  26.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/75/EÚ z 13. marca 2014, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  27.

  Delegovaná smernica Komisie 2014/76/EÚ z 13. marca 2014, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  28.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/573 z 30. januára 2015, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  29.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/574 z 30. januára 2015, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  30.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2016/585 z 12. februára 2016, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  31.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2016/1028 z 19. apríla 2016, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  32.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2016/1029 z 19. apríla 2016, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  33.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/1009 z 13. marca 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  34.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/1010 z 13. marca 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  35.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/1011 z 15. marca 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému ...

  36.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2017/1975 zo 7. augusta 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  37.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/736 z 27. februára 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  38.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/737 z 27. februára 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  39.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/738 z 27. februára 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  40.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/739 z 1. marca 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  41.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/740 z 1. marca 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  42.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/741 z 1. marca 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  43.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2018/742 z 1. marca 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  44.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/169 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  45.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/170 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  46.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/171 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  47.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/172 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  48.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/173 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  49.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/174 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  50.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/175 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  51.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/176 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  52.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/177 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  53.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/178 zo 16. novembra 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  54.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/1845 z 8. augusta 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

  55.

  Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/1846 z 8. augusta 2019, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému ...

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore