Všetky konsolidované znenia predpisu 450/2009

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2010 účinný od 01.01.2010
MENU
Hore