Všetky konsolidované znenia predpisu 440/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.08.2021 účinný od 01.08.2021
2 01.01.2021 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021
MENU
Hore