Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky 44/2014 účinný od 01.08.2018


Platnosť od: 25.02.2014
Účinnosť od: 01.08.2018
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovné právo, Právo sociálneho zabezpečenia, Zdravotníctvo, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí charakterizujúcich zdravotný stav populácie a ich charakteristiky 44/2014 účinný od 01.08.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 44/2014 s účinnosťou od 01.08.2018 na základe 223/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 153/2013 Z. z. ...

§ 1
(1)

Podrobnosti o postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek a lehotách hlásení pri zisťovaní udalostí ...

(2)

Hlásenie o úmrtí a príčinách smrti podľa § 10 ods. 1 písm. a) zákona sa získava spracovaním údajov z ...

§ 2

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 763/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2014.

Zuzana Zvolenská v. r.

Prílohy

  Príloha k vyhláške č. 44/2014 Z. z.

  ZISŤOVANIA UDALOSTÍ CHARAKTERIZUJÚCICH ZDRAVOTNÝ STAV POPULÁCIE

  1.

  Hlásenie o prijatí do ústavnej starostlivosti

  Značka zisťovania: Z (MZ SR) 1-12

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov, dĺžky ošetrovania, ...

  Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie: všeobecná nemocnica, ...

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na doručenie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom ...

  2. Správa o rodičke

  Značka zisťovania: Z (MZ SR) 4-12

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele, ktoré sú previazané s ukazovateľmi sledovanými ...

  Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením gynekológia a pôrodníctvo.

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na odovzdanie údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ...

  3. Správa o novorodencovi

  Značka zisťovania: Z (MZ SR) 5-12

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele, ktoré sú previazané s ukazovateľmi sledovanými ...

  Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením neonatológia, pediatria, pediatrická anestéziológia, ...

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na odovzdanie údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po ...

  4. Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení tehotenstva

  Značka zisťovania: Z (MZ SR) 7-12

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu spontánnych potratov, umelých ...

  Spravodajské jednotky zašlú prvú kópiu trojlistovej súpravy Hlásenie o spontánnom potrate a umelom prerušení ...

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením gynekológia a pôrodníctvo alebo poskytovateľ ...

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom ...

  5. Hlásenie pohlavnej choroby

  Značka zisťovania: Z (MZ SR) 8-12

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu a charakteru chorôb prenášaných ...

  Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 20. kalendárneho dňa po sledovanom ...

  6. Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

  Značka zisťovania: Z (MZ SR) 12-12

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa novopriznaných chorôb z povolania ...

  Spravodajské jednotky zašlú III. oddiel Hlásenia choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania ...

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením alebo ambulanciou s odborným zameraním pracovné lekárstvo, ...

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom ...

  7. Hlásenie o pacientovi v ústavnej psychiatrickej starostlivosti

  Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 1-12

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov prijatých do ústavnej ...

  Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti s oddelením psychiatria, medicína drogových závislostí, ...

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom ...

  8. Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia

  Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 2-12

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu a intenzity úmyselných sebapoškodení, ...

  Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením alebo ambulanciou s odborným zameraním psychiatria, ...

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom ...

  9. Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe

  Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 3-12

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov s ukončenou kúpeľnou ...

  Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje zdravotnícke zariadenie: prírodné liečebné ...

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom ...

  10. Hlásenie o užívateľovi drog liečenom zo závislosti

  Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 4-12

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom zbieraných a spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa počtu pacientov liečených pre ...

  Štatistické zisťovanie sa vykonáva v elektronickej podobe.

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením, ambulanciou alebo stacionárom s odborným zameraním ...

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: za kalendárny mesiac.

  Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 10. kalendárneho dňa po sledovanom ...

  11.

  Hlásenie o pacientovi s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva

  Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 6-99

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa pacientov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a bola ...

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením, ambulanciou alebo stacionárom s odborným zameraním ...

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: priebežne.

  Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do troch pracovných dní odo dňa diagnostikovania ...

  12. Hlásenie o tom, že pacient s diagnostikovanou chorobou patologického hráčstva sa považuje za vyliečeného ...

  Značka zisťovania: ZS (MZ SR) 7-99

  a) Vecná charakteristika a postupy štatistického zisťovania:

  Obsahom spracovávaných údajov sú ukazovatele týkajúce sa pacientov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku a bola ...

  b) Použitá metóda získavania údajov:

  Vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.

  c) Okruh spravodajských jednotiek:

  Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s oddelením, ambulanciou alebo stacionárom s odborným zameraním ...

  d) Podrobnosti o lehote hlásenia:

  Periodicita zisťovania: priebežne.

  Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do troch pracovných dní odo dňa ukončenia ...

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore