Všetky konsolidované znenia predpisu 44/2013

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.03.2013 účinný od 15.03.2013
MENU
Hore