Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 435/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 30.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 435/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 435/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 písm. d) zákona ...

§ 1

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (ďalej len „správa“) vypracúvajú ...

§ 2
(1)

Správa obsahuje

a)
údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu
1.
názov,
2.
adresa,
3.
telefónne číslo,
4.
webové sídlo, ak ho má zriadené,
5.
adresa elektronickej pošty,
6.
mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie,
7.
mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy alebo rady školského zariadenia, ak je zriadená, ...
b)
údaje o zriaďovateľovi v rozsahu
1.
názov, ak je zriaďovateľom právnická osoba, alebo meno a priezvisko, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ...
2.
sídlo, ak je zriaďovateľom právnická osoba, alebo adresa trvalého pobytu, ak je zriaďovateľom fyzická ...
3.
telefónne číslo,
4.
adresa elektronickej pošty,
c)
informáciu o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa ...
d)
počet detí, žiakov alebo poslucháčov,
e)
počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov,
f)
údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov,
g)
informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti,
h)
informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené,
i)
informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom ...
j)
informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia, ...
k)
informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, ...
(2)

Ak ide o materskú školu, správa obsahuje aj

a)
počet detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
b)
počet prijatých detí od školského roka, v ktorom sa správa vypracúva.
(3)

Ak ide o základnú školu, správa obsahuje aj

a)
počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
b)
počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva,
c)
počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole,
d)
počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole,
e)
výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.
(4)

Ak ide o strednú školu, správa obsahuje aj

a)
počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
b)
počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva,
c)
počet prijatých prihlášok na vzdelávanie v strednej škole,
d)
počet uchádzačov, ktorí úspešne vykonali prijímaciu skúšku,
e)
zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu ...
f)
výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania,
g)
výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania,
h)
výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium.
(5)

Správa môže obsahovať aj

a)
informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa ...
b)
informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov ...
c)
informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými ...
d)
iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné.
§ 3
(1)

Správa sa vypracúva za predchádzajúci školský rok. Správa sa po prerokovaní v pedagogickej rade predkladá ...

(2)

Správa sa po vyjadrení príslušného orgánu školskej samosprávy predkladá na schválenie zriaďovateľovi ...

(3)

Schválená správa sa zverejňuje na obvyklom mieste a na webovom sídle školy alebo školského zariadenia, ...

§ 4

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu ...

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Branislav Gröhling v. r.

Poznámky

  • 1)  § 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore