Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov 417/2019 účinný od 01.03.2020


Platnosť od: 10.12.2019
Účinnosť od: 01.03.2020
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov 417/2019 účinný od 01.03.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 417/2019 s účinnosťou od 01.03.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 ods. 1 písm. f) zákona ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 143/2012 Z. z. o chove ...

1.

V úvodnej vete sa slová „§ 53 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení ...

2.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy (1) Táto vyhláška ustanovuje a) druhy nebezpečných živočíchov, b) všeobecné požiadavky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a až 1d znejú:

„1) § 44 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 1a) § 45 ...

3.

V § 2 písm. a) sa slová „zviera, ktorého druh je uvedený v § 3“ nahrádzajú slovami „jedinec druhu uvedeného ...

4.

V § 2 písmeno b) znie:

„b) chovným zariadením priestor vrátane voľného výbehu, kde sa trvalo alebo dočasne chová alebo drží ...

5.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Trieda pavúkovce (Arachnida) a) rad pavúky (Araneida): všetky jedovaté druhy rodov Atrax, Ceratogyrus, ...

6.

V § 3 ods. 2 sa slovo „Chondrichtyes“ nahrádza slovom „Chondrichthyes“.

7.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Trieda obojživelníky (Amphibia): všetky druhy z čeľade stromárkovitých (Dendrobatidae) okrem druhov ...

8.

V § 3 ods. 4 písmená d) a e) znejú:

„d) z podradu jaštery (Sauria) všetky druhy rodu Varanus, e) z podradu hady (Serpentes) z čeľade pytónovitých ...

9.

V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Trieda vtáky (Aves) (ďalej len „dravce“) a) všetky druhy z radu sokolotvaré (Falconiformes), b) všetky ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

10.

V § 3 ods. 6 sa pred slovo „šelmy“ vkladá slovo „rad“, pred slovo „lasicovité“ sa vkladajú slová „medvedíkovité ...

11.

V nadpise § 4 sa spojka „a“ nahrádza spojkou „alebo“.

12.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Vlastník nebezpečného živočícha alebo držiteľ nebezpečného živočícha zabezpečí, že odstavenie mláďaťa ...

13.

V § 4 ods. 4 písm. g) sa vypúšťajú slová „č. 1“.

14.

V § 4 odseky 5 až 10 znejú:

„(5) V chovnom zariadení sa musí nachádzať priestor a zariadenia na fixáciu nebezpečného živočícha na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

„2) § 60 ods. 4 zákona č. 274/2009 Z. z. 3) § 41 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...

15.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Záznamy o nebezpečných živočíchoch podľa § 3 ods. 1 až 3 obsahujú tieto údaje: a) dátum zaradenia ...

16.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Osobitné požiadavky na chovné zariadenie pre niektoré druhy nebezpečných živočíchov sú uvedené ...

17.

§ 6 sa vypúšťa.

18.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020 Ak chovné zariadenie existujúce do 29. ...

19.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa ustanovuje postup ...

20.

Príloha č. 1 sa označuje ako príloha, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Osobitné požiadavky na chov alebo držanie niektorých druhov nebezpečných živočíchov ...

21.

Príloha č. 2 sa vypúšťa.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.

Gabriela Matečná v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore