Všetky konsolidované znenia predpisu 417/2006

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2007 účinný od 01.01.2007
2 01.07.2006 účinný od 01.07.2006 do 31.12.2006
MENU
Hore