Všetky konsolidované znenia predpisu 40/2023

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 15.02.2023 účinný od 15.02.2023
MENU
Hore