Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 364/2023 účinný od 16.09.2023

Platnosť od: 16.09.2023
Účinnosť od: 16.09.2023
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Národné hospodárstvo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 364/2023 účinný od 16.09.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 364/2023 s účinnosťou od 16.09.2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:

§ 1

Zakazuje sa

a)

vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky okrem vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín, ktoré boli prepustené do colného režimu tranzit alebo ktoré budú pri vstupe z tretej krajiny na územie Slovenskej republiky prepustené do colného režimu tranzit na hraničnej pobočke colného úradu a

b)

prepustenie vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny do colného režimu prepustenie do voľného obehu, aktívny zušľachťovací styk, konečné použitie, a colné uskladňovanie.

§ 2

Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1 je uvedený v prílohe.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Peter Dovhun v. r.

Prílohy

  Prílohak vyhláške č. 364/2023 Z. z.

  Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1

  ex 1001 99 00 obyčajná pšenica (okrem semien na siatie)
  1005 90 00 kukurica (okrem semien na siatie)
  1205 10 90 ex 1205 90 00 semená repky alebo repky olejnej, tiež drvené (okrem semien na siatie)
  1206 00 91 1206 00 99 slnečnicové semená, tiež drvené (okrem semien na siatie)

Načítavam znenie...
MENU
Hore