Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 364/2023 účinný od 30.11.2023

Platnosť od: 16.09.2023
Účinnosť od: 30.11.2023
Autor: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné právo, Národné hospodárstvo, Štátna hospodárska politika
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky 364/2023 účinný od 30.11.2023
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 364/2023 s účinnosťou od 30.11.2023 na základe 447/2023
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. a) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:

§ 1

Zakazuje sa

a)

vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky okrem vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín, ktoré boli prepustené do colného režimu tranzit alebo ktoré budú pri vstupe z tretej krajiny na územie Slovenskej republiky prepustené do colného režimu tranzit na hraničnej pobočke colného úradu a

b)

prepustenie vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s pôvodom z Ukrajiny do colného režimu prepustenie do voľného obehu, aktívny zušľachťovací styk, konečné použitie, a colné uskladňovanie.

§ 2

Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1 je uvedený v prílohe.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Peter Dovhun v. r.

Prílohy

  Prílohak vyhláške č. 364/2023 Z. z.

  Zoznam vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín podľa § 1

  0409 prírodný med
  0410 jedlé produkty živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté (poznámka: výlučne materská kašička a propolis, jedlé)
  1001 pšenica a súraž
  1003 jačmeň
  1005 kukurica
  1101 pšeničná múka
  1107 slad, tiež pražený
  1201 sójové bôby, tiež drvené
  1205 semená repky alebo semená repky olejnej, tiež drvené
  1206 slnečnicové semená, tiež drvené
  1701 trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave
  2302 otruby
  2304 pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet vznikajúce pri extrakcii sójového oleja
  2306 pokrutiny a ostatné pevné zvyšky, tiež drvené alebo vo forme peliet, vznikajúce pri extrakcii rastlinných tukov alebo olejov, iné ako zvyšky položky 2304 alebo 2305

Načítavam znenie...
MENU
Hore