Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti 356/2007 účinný od 01.09.2007


Platnosť od: 31.07.2007
Účinnosť od: 01.09.2007
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti 356/2007 účinný od 01.09.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 356/2007 s účinnosťou od 01.09.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona ...

§ 1
(1)

Požiadavky výchovnej a vzdelávacej činnosti sa členia na všeobecné požiadavky na obsah výchovnej ...

(2)

Všeobecné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti sú ustanovené v prílohe č. ...

(3)

Osobitné požiadavky na obsah výchovnej a vzdelávacej činnosti pre jednotlivé výchovné a vzdelávacie ...

§ 2
(1)

Výchova a vzdelávanie pozostáva z teoretickej časti, a ak je potrebné, aby účastníci výchovy ...

(2)

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje formami a metódami primeranými druhu výchovnej a vzdelávacej ...

§ 3
(1)

Záverečné overovanie vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti (ďalej len „záverečné ...

a)

písomnou skúškou alebo ústnou skúškou; na úspešné overenie vedomostí písomnou skúškou je ...

b)

skúškou z praktickej časti, ak je praktická časť súčasťou výchovy a vzdelávania.

(2)

Záverečné overovanie vedomostí sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch ...

(3)

O priebehu záverečného overovania vedomostí sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje najmä ...

a)

mená a priezviská členov skúšobnej komisie,

b)

meno a priezvisko účastníka výchovnej a vzdelávacej aktivity,

c)

skúšobné otázky,

d)

hodnotenie skúšobnej komisie so záverečným výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“,

e)

miesto a dátum záverečného overovania vedomostí.

§ 4
(1)

Záznamová kniha sa vedie pre každú výchovnú a vzdelávaciu aktivitu.

(2)

V záznamovej knihe o priebehu teoretickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity sa vedie najmä

a)

pri fyzickej osobe oprávnenej na výchovu a vzdelávanie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa ...

b)

druh a rozsah výchovnej a vzdelávacej aktivity,

c)

dátum začatia a dátum skončenia teoretickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity,

d)

meno a priezvisko zástupcu s odbornou spôsobilosťou na činnosť, na ktorú sa vydalo oprávnenie ...

e)

témy rozdelené podľa učebnej osnovy s uvedením počtu hodín a mena, priezviska a podpisu školiteľa ...

f)

záznamy o dennej účasti účastníka na teoretickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity vrátane ...

(3)

V záznamovej knihe o priebehu praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity sa vedú najmä

a)

identifikačné údaje podľa odseku 2 písm. a),

b)

druh a rozsah praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity, a ak je to možné, názov a výrobné ...

c)

dátum začatia a dátum skončenia praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity,

d)

témy praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity s uvedením počtu hodín a mena, priezviska ...

e)

záznamy o dennej účasti účastníka na praktickej časti výchovnej a vzdelávacej aktivity vrátane ...

(4)

Záznamová kniha sa vedie desať rokov po skončení výchovnej a vzdelávacej aktivity.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.

Viera Tomanová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore