Všetky konsolidované znenia predpisu 348/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2023 účinný od 01.01.2023
2 01.01.2021 účinný od 01.01.2021 do 31.12.2022
3 05.12.2020 účinný od 05.12.2020 do 31.12.2020
MENU
Hore